P1122
- SONG LẬP
- 3 TẦNG
- DIỆN TÍCH XÂY DỰNG TẦNG 1: 90,2 M2
- TỔNG DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG: 263,09 M2
- THIẾT KẾ MỚI BAO GỒM 3 MẶT SÂN VƯỜN CÙNG MỘT MẶT TƯỜNG TẠO KHÔNG GIAN SỐNG HÀI HÒA CÂN ĐỐI.

Đại Lý Phân Phối Chính Thức
 Sun Tropical Village - Biệt Thự Golf Giữa 3 Tầng Thiên Nhiên
Của Tập Đoàn Sun Group